Detailní informace o akci

MUZEUM CHEB - STÁLÁ EXPOZICE

MUZEUM CHEB - STÁLÁ EXPOZICE
 

stálá výstava exponátů ze sbírek muzea

UMĚLECKO-HISTORICKÁ EXPOZICE

 

Expozice je součástí hlavního prohlídkového okruhu.

Původní část muzejní expozice realizovaná do současné podoby v devadesátých letech. Umělecko-historické sbírky odrážející společenskou, kulturní i duchovní historii Chebu a Chebska od středověku po současnost.

V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, který bývá po nejznámějším ze svých majitelů označován také jako Pachelbelův, bylo 15. května 1874 otevřeno Muzeum města Chebu, které patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. V roce 1956 byl pro potřeby muzea získán rovněž rohový, Kriegelsteinův dům.

Zakladatel muzea, městský archivář Georg Schmid, formuloval na počátku 70. let 19. století dokumentační a akviziční program muzea, který je jinými slovy platný dodnes.

Od svého otevření se muzeum profilovalo jako typ historického muzea. Již první muzejní expozici, která byla otevřena ve dvou místnostech, původně patřících kanceláři městského písaře, dominovala valdštejnská síň, protože muzeum bylo již od svého počátku neodmyslitelně spojováno s chebskými událostmi roku 1634 a se zavražděním generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. Tak navzdory svému širokému zakladatelskému programu chebské muzeum brzy vstoupilo do podvědomí veřejnosti jako Valdštejnovo muzeum. Na přelomu století se muzeum nadějně rozrůstalo, a tak po roce 1900 tvořilo muzejní expozici devět místností situovaných do zadního traktu Městského domu. V roce 1907 bylo muzeum poškozeno požárem, při kterém utrpěly hlavně sbírky městských řemesel. Když bylo po požáru opět otevřeno, muzejní expozici tvořilo již 11 místností. V této době také vrcholí sběratelská aktivita muzea zaměřená k osobě Albrechta z Valdštejna získáním části souboru slonovinových řezeb z cenné sbírky dr. Hallwicha. Kolem roku 1925 podchycuje muzejní katalog na 5 000 položek. V meziválečném období byly pro muzeum získány dva významné sbírkové celky (Müllerova a Ledererova sbírka), které tvoří dodnes základ etnografických fondů. Především rozsáhlá etnografická sbírka františkolázeňského lékaře dr. Müllera umožňuje téměř úplnou rekonstrukci života venkovského lidu na Chebsku. Muzejní sbírky přežily složitou válečnou dobu a ještě složitější rok 1945. Pro veřejnost bylo muzeum znovu otevřeno 7. dubna 1946. Od roku 1960 je pak Chebské muzeum ustaveno jako muzeum okresní.

Dnes patří se svými přibližně 100 000 kusy sbírkových předmětů, bohatými sekundárními dokumentačními fondy k dějinám Chebska a obsáhlou studijní knihovnou k nejdůležitějším muzejním zařízením v západních Čechách. V roce 1995 prodělala generální reinstalaci expozice Krajského muzea Cheb. V nové uměleckohistorické expozici se návštěvníci seznámí s bohatou historií města i regionu, bohatými uměleckořemeslnými sbírkami muzea, mezi kterými zaujmou např. chebské antependium – korálková oltářní výšivka ze 14. století, dále gotické a barokní plastiky a ukázka chebské reliéfní intarzie s alegoriemi Večera, Rána, Dne a Noci z dílny J. K. Haberstumpfa. K reprezentativním exponátům patří také dochované části oltáře z nedalekého Ostrohu z konce 15. století tvořené plastikou Oplakávání Krista a oltářními křídly s deskovými malbami s výjevy k Křížové cesty. Ke sbírkovým unikátům patří rovněž soubor šesti sakrálních deskových maleb z 2. poloviny 15. století a dřevěné plastiky Madony z Kamenné ulice a Madony ze Špalíčku, reprezentující umění počátku 16. století. Bohatý sbírkový fond k dějinám řemesel je zde doložen řadou cechovních truhliček a hlavně pak ukázkami cenných výrobků chebských cínařů a puškařů.

Nelze zapomenout ani na další z významných unikátů muzea, na nejstarší zvon v Čechách, datovaný 1286. Značného rozšíření se dočkala část prezentující valdštejnské památky a třicetiletou válku. Zde zaujme především Valdštejnův kůň, který byl zastřelen 16. 11. 1632 v bitvě u Lützenu a který je údajně nejstarší vycpaninou v Čechách. To vše je doplněno 20-min. filmem o historii Chebu a Chebska. V roce 1997 byla základní prohlídková trasa muzejní expozice rozšířena o expozici chebské keramiky a malé lapidárium nacházející se v nádvoří muzea. Jako poslední část muzejní expozice byla v roce 1998 veřejnosti otevřena valdštejnská obrazárna, představující kolekci 17 portrétů převezených do Chebu v roce 1978 z Valdštejnského paláce v Praze. Stálé muzejní expozice jsou každoročně doplňovány sbírkovými a výtvarnými výstavami. Vedle výstavní činnosti, správy a odborného zpracování sbírkového fondu plní Krajské muzeum Cheb rovněž důležitou roli dokumentačního a informačního a výzkumného centra regionální historie. Popularizační práci v této oblasti napomáhá také přednášková a publikační práce Muzea Cheb.

OTEVŘENO DENNĚ MIMO PONDĚLÍ
OD 9.00 DO 17.00 HOD.

(polední přestávka: 12.30 – 13.00 hod.)

 

 

 
datum: 15.5.1874 - 31.12.2050
typ akce: Stálé expozice
město: 35002 Cheb
místo: Muzeum Cheb
vložil: Karas
čas konání: 9:00 - 17:00
url na další informace: zobrazit
 

Soubory ke stažení

Muzeum Cheb - expozice (16.96 KB, docx)

 

« zpět na seznam akcí

 

Vstup pro pořadatele akcí