Detailní informace o akci

Smrt pohledem archeologie - pokračování výstavy z 3. 9. 2021

Smrt pohledem archeologie - pokračování výstavy z 3. 9. 2021
 

Výstava představí formy pohřebního ritu na Chebsku od doby bronzové až po 20. století.

Výstava Smrt pohledem archeologie představí jednu z tradičních disciplín archeologie, tedy výzkumy pohřebišť, kterým se Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje dlouhodobě věnuje. Především v poslední době v rámci tzv. záchranné archeologie jsme měli možnost zkoumat řadu dnes již zaniklých hřbitovů. Na funerální materiál však můžeme narazit i při jiných archeologických akcích, kupříkladu náhrobní kameny byly často používány jako levný stavební materiál.Výstava představí formy pohřebního ritu na Chebsku od doby bronzové až po 20. století. Návštěvníci se mohou těšit především na movité exponáty z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu, hrobky rodiny Hendrichů ve Skalné. Neopomeneme však ani mohylník z doby bronzové u Žírovic či raně slovanská pohřebiště na Chebském hradě a Třebeni. Představen dále bude tamější zaniklý středověký až raně novověký hřbitov. Ze stejného období pochází také hřbitovy v Městských sadech v Chebu, u kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné či hřbitov v Pomezí nad Ohří, které jsou dnes již také zrušeny. Zároveň budou ke zhlédnutí i památky ze hřbitovů, které zanikly až po roce 1945 a dnes jsou již běžným archeologickým pramenem.V tradičních představách jsou považovány za archeologicky nejzajímavější hroby z pohanských dob, doby bronzové či raně slovanské, kdy se do hrobů zemřelým vkládaly nejrůznější milodary v podobě šperků, zbraní či potravy. Ale ani novověk, především období baroka, se nenechal zahanbit a nálezy z této doby patří k nejprestižnějším. Řada devocionálií byla vyráběna z luxusních materiálů či byly velmi vzdálenými importy. Zde můžeme jmenovat například poutní odznaky ze Staré Boleslavi či tzv. Jeruzalémské křížky. V této době se však do hrobů dostávaly i předměty každodenní potřeby jako hřebeny či dětské hračky. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho dalších zajímavých exponátů, se kterými mají málokdy možnost se setkat.Na výstavě jsou zapůjčeny také exponáty z majetku měst Skalná a Chodov. Rádi bychom poděkovali všem, se kterými jsme spolupracovali v rámci samotných archeologických výzkumů a kteří tak dali najevo, že ochrana archeologického kulturního dědictví jim není lhostejná.

Výstavu je pak možné zhlédnout až do 9. ledna 2022. Více informací naleznete na webových stránkách muzea. 

 
datum: 3.9.2021 - 31.10.2021
typ akce: Výstavy
město: 35002 Cheb
místo: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
vložil: Michaela Jirásková, Karas
čas konání: 9:00 - 17:00

« zpět na seznam akcí

 

Vstup pro pořadatele akcí